Quyết định cấp giấy chứng nhận KDCLGD cấp CTDT chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng bậc thạc sĩ.pdf.pdf  
Quyết định cấp giấy chứng nhận KDCLGD CTDT chuyên ngành QTKD bậc thạc sĩ.pdf  
Quyết định cấp GCN KDCLGD CTDT chuyên ngành QTKDTH bậc đại học.pdf  
Quyết định cấp GCN KDCLGD CTDT chuyên nganh Quản trị Marketing bậc đại học.pdf  
Quyết định cấp GCN KDCLGD CTDT chuyên ngành Ngân hàng bậc đại học.pdf  
Quyết định cấp Giấy chứng nhận KDCLGD cấp CSGD cho Trường ĐH Tài chính - Marketing.pdf  
Quyết định thực hiện thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020  
Hội thảo  
Tập huấn công tác Tự đánh giá chương trình đạo tạo năm 2018  
  • 22/05/2018

Tập huấn công tác Tự đánh giá chương trình đạo tạo năm 2018

Ngày 19/5/2018, Trường Đại học Tài chính-Marketing tổ chức tập huấn công tác triển khai tự đánh giá chương trình đạo tạo.